Skip to content
Home » วิธีตัดสินใจเลือก วงเงินประกัน ช่องว่างที่เหมาะสม

วิธีตัดสินใจเลือก วงเงินประกัน ช่องว่างที่เหมาะสม

วิธีตัดสินใจเลือก วงเงินประกันช่องว่าง ที่เหมาะสม

วงเงินประกันช่องว่าง

วงเงินประกันช่องว่าง วงเงินเรียกร้องคืออะไร?

ขีดจำกัดการเคลมคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ Gap Insurance เพื่อให้ครอบคลุมการเรียกร้องใดๆ ที่คุณทำ

ปัญหาคือผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความสำคัญของการเลือกขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับ Gap Insurance และไม่ทราบถึงผลที่ตามมาของขีดจำกัดที่ไม่เหมาะสมอย่างมีความสุข

เมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ประกันภัย Gap แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยจะเสนอให้ในกรณีที่มีการเคลมที่ครอบคลุมรถของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงออกกรมธรรม์ที่มีวงเงินจำกัดซึ่งจะจ่ายให้กับคุณหากรถของคุณถูกตัดจำหน่ายหรือถูกขโมย คำถามสำหรับผู้ขับขี่ส่วนใหญ่คือว่ากรมธรรม์ที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ที่จะครอบคลุมในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

โดยรวมแล้ว คำตอบสำหรับคำถามนี้ซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นโยบายแตกต่างกันอย่างมาก และจำนวนเงินที่บริษัทประกันจ่ายให้คุณนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ กรมธรรม์บางอย่างจะจ่ายมากกว่าแบบอื่นสำหรับรถยนต์คันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบนโยบายต่างๆ ก่อนซื้อ

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกวงเงินที่เหมาะสมสำหรับ Gap Insurance คือมูลค่ารถของคุณ หากรถของคุณไม่มีค่าพอที่จะเปลี่ยน คุณควรเลือกส่วนเกินในกรมธรรม์ประกันภัยช่องว่างให้มากขึ้น

ผู้ให้บริการกรมธรรม์ทั้งหมดจะกำหนดจำนวนเงินส่วนเกินขั้นต่ำที่คุณต้องจ่ายก่อนบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินขั้นต่ำมักจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่เมื่อต้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ให้บริการกรมธรรม์ที่จะเสนอการประกันภัยต้นทุนต่ำให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และพยายามควบคุมความสูญเสียโดยการปกปิดต่ำ

ผู้ให้บริการทุกรายจะสนับสนุนให้คุณทำประกันเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้คุณหงุดหงิดใจได้ หากคุณเพียงต้องการให้ประกันที่มีอยู่ของคุณไม่ได้รับผลกระทบ คุณอาจทราบดีว่าหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Gap Insurance คุณจะต้องตอบคำถามสองสามข้อและทำให้ตัวเอง “ออนไลน์” เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากใบเสนอราคาออนไลน์ได้ทันทีที่คุณสามารถทำได้ รับ.

ประเด็นสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อตอบคำถามที่คุณอาจถูกถาม ได้แก่:

· กรมธรรม์ของคุณครอบคลุมเฉพาะ “ช่องว่าง” หากรถของคุณมี “ยอดรวม” 

· กรมธรรม์ของคุณมีความสามารถในการชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหากเหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน “ช่องว่าง” ของความคุ้มครองเท่านั้น

· คุณจะต้องชำระค่าส่วนลดหย่อนในทุกกรณี สล็อตเว็บตรงเเตกง่าย

· คุณสามารถชำระเงินค่าประกันแบบ Any Gap ทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกับที่คุณทำกับประกันอื่นๆ

· และใช่ คุณสามารถขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันภัยสำหรับประกัน Gap ใดๆ ที่คุณซื้อเมื่อคุณยกเลิกกรมธรรม์